Ohrada pro koně

Ohrada pro koně. Páska 4cm ve dvou řadách a akátové štípané kůly.